Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmelerin dikkatine

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ilgili kanuna istinaden İşletme Kayıt Belgesi almamış veya mevcut belgelerini İşletme Kayıt Belgesi ile değiştirmemiş olan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmelerin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin ise, kayıt işlemlerini yaptırmak üzere bağlı bulundukları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

SATSO Genel Sekreteri Uğur Tın yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
“13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak çıkarılan “Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” ise 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 30.Maddesinin 1.fıkrasında “Bu Kanun kapsamındaki gıda ve yem işletmelerinden onaya veya kayıt işlemine tabi olanlar ile onay ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Onaya tabi işlemler için, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması zorunludur. Kayıt işlemine tabi işletmelerin ise faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmaları zorunludur.

Saon tarih 
31 Aralık

Bu yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31.12.2013 tarihine kadar bu yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır. Bu kapsamda henüz İşletme Kayıt Belgesi almamış veya mevcut belgelerini İşletme Kayıt Belgesi ile değiştirmemiş olan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işletmelerin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin ise, kayıt işlemlerini yaptırmak üzere bağlı bulundukları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

31.12.2013 tarihine kadar işletme Kayıt Belgesi alınmayan İşletmeler hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 30.Maddesine aykırılıktan aynı kanunun 41.maddesinin ( c ) bendine istinaden idari yaptırım uygulanacaktır.”
Beyaz Eşya, Teknik Servis, Yiyecek İçecek Malzemeleri
Av Bayileri, Balıkçılık, Arıcılık ve Kamp Malzemeleri
Hac Malzemeleri
Toptan Gıda, İçecek, Tütün Ürünleri
Av malzemeleri
inşaat yapı malzemeleri
9 yıl önce
title
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]