Partiler Listelerini Seçim Kurullarına Teslim Ettiler

Siyasi partiler, aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına teslim etti.

29 Mart 2009'da yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin belirlenen seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına vermeleri için tanınan süre sona erdi. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına teslim etti. Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri 19 Şubat 2009 Perşembe gününe kadar tamamlamaları gerekiyor.

Geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde 20 Şubat 2009 Cuma günü Saat 08.00'de ilan edilecek. İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığı doğrudan incelemeye alınacak.

İtirazların Son Günü 21 Şubat 2009 Cumartesi

Geçici ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü 21 Şubat 2009 Cumartesi. Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünden il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemeler de aynı gün sona erecek. İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin il seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına, ilçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına aynı gün bildirilecek.

Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü ise 23 Şubat 2009 Pazartesi. İlgililer, ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna 25 Şubat 2009 Çarşamba gününe kadar itiraz edebilecek. Adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazlar, il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin de YSK'ca 25 Şubatta kesin karara bağlanacak.

İtirazlar 27 Şubat 2009'da Karara Bağlanacak 

YSK'nın il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları 27 Şubat 2009 Cuma günü kesin karara bağlayacak. Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek. Aday listelerinde meydana gelen eksiklikler siyasi partilerce tamamlanarak 28 Şubat 2009 Cumartesi gününe kadar ilgili seçim kurullarına bildirilecek.

Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) 1 Mart 2009 Pazar günü, ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanacak.

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların verdikleri listelere göre, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayları şöyle:

Anavatan Partisi: Fahri Şen

Milliyetçi Hareket Partisi: Enver Toçoğlu

Liberal Demokrat Parti: Gültekin Tırpancı

Demokratik Sol Parti: Talat Zorlu

Cumhuriyet Halk Partisi: Cem Hatunoğlu

Büyük Birlik Partisi: Hüdaverdi Kervankıran

Türkiye Komünist Partisi: Mustafa Oğuz Kavala

Demokrat Parti: Tuncer Tepe

Saadet Partisi: Ulvi Çavdaroğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi: Zeki Toçoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi: Erol Sak

Bağımsız Aday: Nuri Altındaş

Bağımsız Aday: Mehmet Adıgüzel
13 yıl önce
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]