Vergi ve SSK prim borçlarında yapılandırma başladı

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, Döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek.

Başvurular 31 Aralık'a kadar yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla birçok başlıktaki alacak hakkında yapılandırma hükümleri uygulanacak. Kanun kapsamında yer alan alacakların belli şartlar sağlaması durumunda tahsilinin yapılmayacağı öngörüldü.

Yapılandırma isteyen borçluların yapılandırma hakkından yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. Vergi dairelerine olan borçların yapılandırılmasıyla ilk taksitin 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödenmesi hükme bağlanırken sosyal güvenlik borçlarında ilk taksitin 28 Şubat 2021 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi kararlaştırıldı.

Borçlar 18 taksitte ödenecek

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri mecburi kılındı.

Kanuna göre tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; altı eşit taksit için (1,045), dokuz eşit taksit için (1,083), on iki eşit taksit için (1,105), on sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Halka arz edilecek kurumlara vergi indirimi

Kanunla Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk kez halka arz edilecek kurumlara 5 hesap dönemi 2 puan vergi indirimi getirildi.

Buna göre payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır.

Bu madde kapsamından bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç tutuldu.

Muhasebe ve Vergi
Vergi Daireleri
prim
2 yıl önce
title
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]