Kanuni zorunluluk olan iş güvenliği önlemlerini gecikmeden alın. Buradan Sakarya'nın İş Güvenliği firmalarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Şu güzel Türkiye’mizin yoğun iş yaşamında bir hayli yüksek ölümcül veya yaralanmalar ile sonuçlanan pek çok kaza meydana gelmesine rağmen, insanlarımızın ekseriyeti sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının asgari şartlarını dahi yeterince idrak edememekteler. Bu bilinci oluşturmak, Sakarya’daki iş güvenliği firmaları yani diğer adıyla OSGB’ler dahil ülke çapında sektör ile ilgili belki yüzlerce firmanın mesai saatleri boyunca çözüme ulaştırmak için emek sarf ettikleri problemlerin başında gelmektedir.

En basitinden portakal soymaktan tutun da, gökdelenin çelik konstrüksiyon elemanlarının montajını yapmaya kadar irili ufaklı emek sarf edilen her işimizde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut yasalar ve yönetmelikler ile oluşturulmuş güvence kaynaklarımızın neleri ve hangi konuları içine aldığı hususunda minimum bilgiye dahi sahip olmadığımızı ispatlarcasına olaylar yaşıyoruz sürekli.

Bu bilinçsizliğimizin yanında, hiçbir önlem almaksızın neredeyse tüm sorumluluğu, yanında günlük belirli bir bedel karşılığında emek sarf ettiğimiz bize iş tedariki sağlayan insanın üzerine atmakta bir beis görmüyoruz ne yazık ki… Aslına bakarsanız iş güvenliği firmalarının verdikleri kurum içi veya kurum dışı tüm eğitimlerde bu sorumluluğun makul oranları en ince ayrıntısına kadar açıklanmakta. Söz konusu eğitimlerde bu düstur ister Sakarya’daki iş güvenliği firmaları olsun, ister başka bir ulusal ya da yerel firma, kesinlikle es geçilmeyen bir konudur.

İcra edilen işin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülüp sonuca bağlanabilmesi için, söz konusu güvenlik şartlarının çalışanlarca bireysel olarak benimsenmesi sorunun çözüme ulaştırılması veya işin güvenle bitirilebilmesi için kafi değildir.

İş sağlığı ve güvenliğinin içerdiği tüm konu ve uygulamalar, uzun bir zincire benzetilebilir. Böyle bir zincirin amacına uygun hizmet edebilmesi ve kişi veya çalışanları istenen sonuca ulaştırabilmesi için, bütünü oluşturan baklalardan birinin dahi eksik veya zayıf olmaması arzu edilir. Aksi halde büyük veya küçük problemler yaşamak kaçınılmaz olacaktır.

Tüm ülkedeki bu konunun uzmanı firmalarda olduğu gibi Sakarya’daki iş sağlığı ve güvenliği firmalarının da rutin ajandalarında bulunan uygulamalarından biri de, işyerinde çalışanların makine ve alet ekipmanlar ya da tehlike arz eden muhtelif sıvı solüsyonlar ile  etkileşimleri esnasında doğabilecek kaza ve yaralanmaların risk değerlendirmelerinin daima yapılması ve gözden geçirilmesidir. Bunun aksine olumsuzluk gerçekleştiğinde bunun faturası ya çok ağır ya da telafisi çok zor olacaktır.

İş güvenliğini sağlamaya yönelik olarak, Sakarya iş sağlığı ve güvenliği firmalarını araştırmaya buradan başlamak iyi bir başlangıç olacaktır.